ค้นหาฟรีแลนซ์
 
 108FREELANCE ฐานข้อมูลฟรีแลนซ์ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทุกสาขาอาชีพ จากทุกสารทิศทั่วประเทศไทย สายงาน IT, โปรแกรมเมอร์, ออกแบบสิ่งพิมพ์, ออกแบบก่อสร้าง, พัฒนาเว็ปไซด์,  ดูแลระบบคอมพิวเตอร์, โฆษณาทีวี, 3D Animation, ออกแบบสิ่งทอ และ อื่นๆ สมัครสมาชิก และ โพสโปรเจ็ค ฟรี!
คุณคือใคร
username
password
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร  
  ตัวอย่าง Resume
  ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
  ตัวอย่างใบเสนอราคา2
  ตัวอย่างใบเสนอราคา
  ตัวอย่างสัญญาจ้าง 2
  สัญญาจ้างทำเว็ปไซด์และ Software
  ตัวอย่างสัญญาจ้างก่อสร้าง
  รายงานสรุปการขาย
  ตัวอย่างหนังสือวางบิล
 
 
 
 
 

 

 ข้อมูลฟรีแลนซ์
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
บริการออกแบบเว็ปไซต์, Web Service, สื่อสิ่งพิมพ์, โลโก้, SEO, Google Adwords และ พัตนาโปรแกรมและระบบต่าง ๆ มีทีมงานพร้อม ทำงานตรงเวลา
biztopup  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: นนทบุรี

biztopup@gmail.com
0863448236 
Skill: , ACCESS , ACTION SCRIPT(FLASH) , ASP, ASP.NET , C, C#, C++ , CD PRESENTATION , DREAMWEAVER , E-COMMERCE , EBAY , FLASH , GRAPHIC DESIGN , HTML , ILLUSTRATION , ILLUSTRATOR , INDESIGN , LOGO DESIGN , MS SQL, MYSQL , PAYPAL , PHOTOGRAPH , PHOTOSHOP , PRINTING , RETOUCH , SALE , SEO , VISUAL BASIC , Visual Studio .NET , WEB DESIGN , Web Service , XHTML
         
 ข้อมูลฟรีแลนซ์
อีเมล
เบอร์ติดต่อ
กานต์สุภา หะวานนท์  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด:

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill:
เรืองกฤษ ธรรมผุสนา  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด:

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill:
รับเขียนโปรเจ็คนักศึกษาทุกระบบ ด้วยภาษา C#, VB, PHP และอื่นๆตามความต้องการลูกค้า
รับออกแบบ ฐานข้อมูลและเอกสารโปรเจ็คนักศึกษาทุกระบบ (ราคา 1000 - 10000)


ติดต่อ : 088-5182175  คุณ ใหญ่
พายัพ จันทมนตรี  
ประสบการณ์: 1
จังหวัด: นครราชสีมา

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , ASP, ASP.NET , C, C#, C++ , CSS , DELPHI , FLASH , HTML , JAVA, JAVASCRIPT , PHP, PHP NUKE , VISUAL BASIC
รับวาดภาพลายเส้น ภาพการ์ตูนบุคคล illustrated
ภาพประกอบ infographics ออกแบบโลโก้ Logo
ด้วยคอมพิวเตอร์ หรืองานมือ Handmade

รับออกแบบ Graphic Design ทุกชนิด ทั้งสิ่งพิมพ์ สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
เช่น โปสเตอร์, โบรชัวร์, แค็ตตาล็อค, ป้ายแบนเนอร์, ป้ายบิลบอร์ด ฯลฯ
หรือ สื่อออนไลน์ online เช่น เว็บแบนเนอร์ E-Flyer
ตลอดจนงานถ่ายภาพ และตกแต่งรีทัชภาพ
กนกวรรณ ชนวีระยุทธ  
ประสบการณ์: 15
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , ADVERTISING DESIGN , CREATIVE , GRAPHIC DESIGN , ILLUSTRATION , ILLUSTRATOR , INDESIGN , LOGO DESIGN , MACINTOCH , PAYPAL , PHOTOGRAPH , PHOTOSHOP , PRINTING , RETOUCH
กรพงษ์ ขาวสะอาด  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด:

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill:
รับงานและส่งงานตามเวลา
สมศักดิ์ เกียรติยรรยง  
ประสบการณ์: 8
จังหวัด: สมุทรสาคร

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , CSS , DREAMWEAVER , E-COMMERCE , JAVA, JAVASCRIPT , LOGO DESIGN , MS SQL, MYSQL , PHP, PHP NUKE , WEB DESIGN , Web Service , XHTML , XML, XSL
เสาวลักษณ์ ปริบุญณะ  
ประสบการณ์: 5
จังหวัด: ขอนแก่น

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , ACCESS , ANIMATION , CARTOON , CSS , E-COMMERCE , GRAPHIC DESIGN , ILLUSTRATION , ILLUSTRATOR , MS SQL, MYSQL , PHOTOGRAPH , PHOTOSHOP , PHP, PHP NUKE , VISUAL BASIC , WEB DESIGN
สนใจในงานด้าน โปรแกรมเมอร์ ทุกรูปแบบ
Arm Nostring  
ประสบการณ์: 3 ปี
จังหวัด: นครราชสีมา

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , ASP, ASP.NET , C, C#, C++ , CSS , HTML , JAVA, JAVASCRIPT , MS SQL, MYSQL , PHOTOGRAPH , Visual Studio .NET , WEB DESIGN
freelanceman  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , APACHE , DREAMWEAVER , HTML , JOOMLA, MAMBO , MS SQL, MYSQL , PHP, PHP NUKE , Web Service
PM Technology  
ประสบการณ์: 2 ปี
จังหวัด: มหาสารคาม

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , ACTION SCRIPT(FLASH) , ASP, ASP.NET , CARTOON , CSS , DREAMWEAVER , E-COMMERCE , GRAPHIC DESIGN , HTML , ILLUSTRATOR , JOOMLA, MAMBO , LOGO DESIGN , MS SQL, MYSQL , PHOTOSHOP , RETOUCH , SEO , STORY BOARD , WEB DESIGN
จบ ป.ตรี  มหาลัยราชมงคลธัญบัรี  คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา จิตรกรรม
สยาม กาญจนพนากุล  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , CREATIVE
AJAX DHTML JAVASCRIPT MYSQL PHP JAVA TEACHER
mnmlism  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: อุบลราชธานี

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , AJAX , CSS , DHTML , HTML , J2EE, J2ME , JAVA, JAVASCRIPT , MS SQL, MYSQL , PHOTOSHOP , PHP, PHP NUKE , SEO , TEACHER
อริยันต์ ลิ้มมณี  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด:

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill:
รับจัดสวน ออกแบบสวน
สิวลี อ้นแดง  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: นนทบุรี

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill:
phone 0867928499
line 067928499
facebook ruisaki_ku@hotmail.com
นายปุณยวีร์ ชุ่มศิริ  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , 3D MAX , ADVERTISING DESIGN , CARTOON , COPY WRITE , CREATIVE , DIRECTOR(MOVIE) , DREAMWEAVER , GRAPHIC DESIGN , ILLUSTRATION , ILLUSTRATOR , INDESIGN , LOGO DESIGN , PHOTOGRAPH , PHOTOSHOP , RETOUCH , STORY BOARD , WEB DESIGN
Freelance  Graphic design
สิรัชญ์ เกษแก้ว  
ประสบการณ์: 3
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , ADVERTISING DESIGN , COPY WRITE , CREATIVE , GRAPHIC DESIGN , ILLUSTRATION , ILLUSTRATOR , LOGO DESIGN , PHOTOSHOP
ตัวอย่างผลงาน : https://www.behance.net/eiqsung

ผลงาน
1.	การออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นธนาคารออมสินบนระบบปฏิบัติการ iOS7
สิ่งที่รับผิดชอบ :  ออกแบบหน้าจอของ Application ในส่วนของ User Interface

2.	การออกแบบ อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) ให้กับ Website และ Facebook Fanpage ของบริษัทต่างๆ ดังนี้
•	สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
•	บริษัท Merii ออกแบบและจำหน่ายเครื่องประดับ
•	บริษัท I-Magix บริการเซ็นต์อวยพรบนจอทัชสกรีน สำหรับงานแต่งงานและงาน Event ต่างๆ
•	ห้างสรรพสินค้า Maga bangna 

3.	พัฒนา iPad Application บนระบบปฏิบัติการ iOS ของ Catalogue by Boonthavorn issue 10-11
ตัวอย่างผลงาน :  https://itunes.apple.com/th/app/catalogue-by-boonthavorn/id768609793mt=8
สิ่งที่รับผิดชอบ :  ออกแบบหน้าจอของ Application ให้ตรงตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง

4.	ออกแบบเว็ปไซต์ และแบนเนอร์
•	เว็ปไซต์ Mega Bangna
•	เว็ปไซต์ Ekthana
•	เว็ปไซต์ APRC
•	เว็ปไซต์ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จริณญา ก้องวัฒนสินธุ์  
ประสบการณ์: 1
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , ILLUSTRATOR , INDESIGN , PHOTOSHOP
R  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: นนทบุรี

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , GRAPHIC DESIGN , ILLUSTRATOR , INDESIGN , MACINTOCH , PAGEMAKER , PHOTOSHOP , PRINTING
รับฟรีแลนซ์ Event 
 ประสบการณ์ 3 ปี สามารถคุมหน้างาน ทำราคา คุยงานกับซัพฯและลูกค้าได้ หาพริตตี้ MC. ประสานงานทุกอย่างได้
นส.จิรภัทร์ บวรนันท์  
ประสบการณ์: 3 ปี
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , PROJECT MANAGER
มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรม Illustrator, Photoshop, 3D max และ Rhinoceros

รับ product design, package design, interior design, space and promotion design, graphic design.
ธนวรรณ ชัยปาริฉัตร์  
ประสบการณ์: ไม่ระบุ
จังหวัด: กรุงเทพฯ

(เฉพาะสมาชิก)
(เฉพาะสมาชิก) 
Skill: , 3D MAX , ARCHITECT , ILLUSTRATION , ILLUSTRATOR , INDESIGN , INTERIOR , LOGO DESIGN , PHOTOSHOP , PRINTING
         
#989- ประกาศ: 25 ก.ค. 57
 รับจ้างทำ Seeding มีงานป้อนให้ตลอดครับ  งบประมาณ: 5,000-8,000 บาท สนใจ:[39] สถานะ: เปิด
#988- ประกาศ: 28 มิ.ย. 57
 Sales Freelance (ผนังหินทรายขนาดใหญ่)  งบประมาณ: 10-15% จากยอดขาย สนใจ:[40] สถานะ: เปิด
#987- ประกาศ: 27 มิ.ย. 57
 Magento  งบประมาณ: 50,000 สนใจ:[61] สถานะ: เปิด
#986- ประกาศ: 25 มิ.ย. 57
 รับสมัครเซลล์จำหน่ายผลิตภัทร์ด้านความงาม  งบประมาณ: 6,000-30,000 สนใจ:[38] สถานะ: เปิด
#985- ประกาศ: 22 มิ.ย. 57
 magento  งบประมาณ: 5000- 10000 สนใจ:[56] สถานะ: เปิด
#984- ประกาศ: 20 มิ.ย. 57
 saleขายประกันรถยนต์(ฟรีแลนซ์)มืออาชีพ  งบประมาณ: คอมมิชชั่นและค่าบริหารสูง สนใจ:[17] สถานะ: เปิด
#982- ประกาศ: 19 มิ.ย. 57
 แนะนำสินค้าผนัง 3d  งบประมาณ: 1000 สนใจ:[36] สถานะ: เปิด
#981- ประกาศ: 18 มิ.ย. 57
 ออกแบบงานอีเว้นท์,งานแสดงสินค้า  งบประมาณ: 5,000-10,000 สนใจ:[69] สถานะ: เปิด
#980- ประกาศ: 16 มิ.ย. 57
 ต้องการผู้ออกแบบโบรชัวร์ท่องเที่ยว  งบประมาณ: 3000 -5000 สนใจ:[246] สถานะ: เปิด
#979- ประกาศ: 9 มิ.ย. 57
 รับสมัคร Sale Freelance จำหน่ายโปรแกรม  งบประมาณ: 10,000 สนใจ:[75] สถานะ: เปิด
#978- ประกาศ: 7 มิ.ย. 57
 รับสมัครนักเขียน  งบประมาณ: ขึ้นอยู่กับความสามาร สนใจ:[156] สถานะ: เปิด
#977- ประกาศ: 2 มิ.ย. 57
 ต้องการหาคนทำเว็บขายดีล  งบประมาณ: 10,000 - 25,000 สนใจ:[124] สถานะ: เปิด
#976- ประกาศ: 30 พ.ค. 57
 แก้ปัญหา Appserv  งบประมาณ: 5000 สนใจ:[157] สถานะ: เปิด
#970- ประกาศ: 28 พ.ค. 57
 กราฟฟิคเกมมือถือ  งบประมาณ: 500-1000 บาท ต่อเกม สนใจ:[67] สถานะ: เปิด
#969- ประกาศ: 28 พ.ค. 57
 สุขภาพกับวิทยาศาสตร์  งบประมาณ: 18000 สนใจ:[76] สถานะ: เปิด
         
 
my portfolio
by สุภาวดี เจริญพิพัฒน์พิมพา
 
 
bky
by สันติ เตชะโต
 
 
tigatime
by สันติ เตชะโต
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 4
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
mlb mould webpage
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
นามบัตร
by artxpert
 
 
champa
by สันติ เตชะโต
 
 
รถยนต์
by สันติ เตชะโต
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 5
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
Popup - BSRU
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
โบชัวร์
by artxpert
 
 
lanna
by สันติ เตชะโต
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 1
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 6
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
smkproducts
by biztopup
 
 
โปรแกรมบนมือถือ
by artxpert
 
 
law
by สันติ เตชะโต
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 2
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 7
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
เว็ปไซต์สนามกอล์ฟ
by biztopup
 
 
เวป Flash
by artxpert
 
 
oxford
by สันติ เตชะโต
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 3
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 
โปสเตอร์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กรมทรัพยากรธรณี 8
by ฉัตรชัย วิริยะเชษฐ์กุล
 
 ประเภทสมาชิก - สมัครสมาชิก - ค่าธรรมเนียม - เกี่ยวกับเรา - ติดต่อเรา
 Copyright 2008-2011 @ 108Freelance.com All right reserved.